Vytvořte fakturu

ĽSH, - „“ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název ĽSH, - „“
Stav Zničeno
IČO 31322221
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ĽSH, - „“
Hlavné námestie 5
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 948 €
Zisk -168 306 €
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,381,570
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,322,572
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,322,572
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 672,943
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 637,031
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,598
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,210
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 46,644
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,644
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,825
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,825
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 713
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,028
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 164
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,864
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,788
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,115
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,673
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,381,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,184,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,514,489
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,514,489
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,662
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 194,974
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 194,974
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,287
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,287
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,368,024
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 329,827
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,697,851
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -168,306
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,893
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 187,138
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 173,543
12. Odložený daňový závazek (481A) 13,595
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,024
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,743
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,743
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 146
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 101
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 731
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 731
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,595
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,595
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,612
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 49,948
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,612
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203,014
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,456
D. Služby (účtová skupina 51) 66,477
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,258
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,444
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 814
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,529
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 35,348
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 35,348
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 67,139
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -12,676
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,483
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,066
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -43,321
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,323
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,191
2. Ostatní náklady (562A) 4,191
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,323
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -157,389
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,917
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 10,917
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -168,306
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016
 • IČO :31322221
 • Sídlo: ĽSH, - „“, Hlavné námestie 5, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2016Zrušené obchodné meno:
   ĽSH, a. s. - „v likvidácii“
   Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   ĽSH, a. s. - „v likvidácii“
   29.08.2007Nové sidlo:
   Hlavné námestie 5 Bratislava 811 01
   24.04.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť