Vytvořte fakturu

AQUA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Obchodní název AQUA
IČO 31322280
TIN 2020316650
DIČ SK2020316650
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo AQUA
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 270 901 €
Zisk 9 130 €
Kapitál 1 009 772 €
Vlastní kapitál 829 941 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243191346, +421243330075
Mobile(y) +421905962687
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 976,932
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 922,246
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 922,246
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165,356
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 743,650
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,589
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,651
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,537
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 393
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 393
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,918
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 32,918
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,918
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,226
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,872
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,354
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 149
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 16
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 133
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 976,932
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 826,839
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 502,894
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 502,894
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,226
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 56,370
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 56,370
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 250,219
2. Ostatní fondy (427, 42X) 250,219
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,130
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,093
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 102,026
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 99,658
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,368
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,762
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,505
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,505
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,336
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,548
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,423
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 950
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,849
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,849
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,456
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 270,695
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 270,901
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,388
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 268,307
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 206
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 259,236
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,544
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,358
D. Služby (účtová skupina 51) 35,219
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 126,202
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 90,503
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,652
4. Sociální náklady (527, 528) 5,047
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,514
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,739
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,739
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 617
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,043
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,665
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 188,574
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,592
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,083
2. Ostatní náklady (562A) 1,083
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 509
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,572
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,093
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,130
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015