Vytvořte fakturu

POLYMEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název POLYMEA
IČO 31322379
TIN 2020318707
DIČ SK2020318707
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo POLYMEA
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 226 €
Zisk 44 191 €
Kapitál 281 436 €
Vlastní kapitál 163 183 €
Kontaktní informace
Email webmaster@harvard.sk
Telefon(y) 0253414888, 0258246207
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 212,183
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 101,376
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,014
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 110,807
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,528
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,989
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,273
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,233
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 321,711
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 266,224
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 155,580
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 155,580
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,041
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 49,412
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,191
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,487
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 820
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 53,807
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,878
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,410
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 519
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 860
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 110,226
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 108,627
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,599
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 56,479
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 84
C. Služby (účtová skupina 51) 48,496
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,234
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,090
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -1,794
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 369
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 53,747
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,047
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 102
X. Úrokové výnosy (662) 102
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 380
M. Úrokové náklady (562) 287
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -278
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 53,469
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,278
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 44,191
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016