Vytvořte fakturu

ENVIRON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název ENVIRON
IČO 31322611
TIN 2020318696
DIČ SK2020318696
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENVIRON
Budyšínska 36
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 553 €
Zisk -1 962 €
Kapitál 507 729 €
Vlastní kapitál 87 326 €
Kontaktní informace
Email hegerova@domslov.sk
Telefon(y) 0250234386, 0249212816
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 456,178
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 300,628
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 155,550
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 80,696
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,038
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,115
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,543
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 536,874
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 85,364
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 237,286
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 237,286
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22,918
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -172,878
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,962
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 451,510
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 423,156
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,354
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,515
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,832
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,416
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,591
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,553
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 51,533
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 52,428
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,153
C. Služby (účtová skupina 51) 5,133
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,860
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,878
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,611
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -875
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,247
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 130
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -126
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,001
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,962
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015