Vytvořte fakturu

Pro LINEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Obchodní název Pro LINEA
Stav Zničeno
IČO 31322697
TIN 2020314571
DIČ SK2020314571
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Pro LINEA
Zadunajská 8
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 109 961 €
Zisk 50 121 €
Kontaktní informace
Email prolinea@prolinea.sk
Telefon(y) 0263453761, 0263453764
Mobile(y) 0904987941
Fax(y) 0263453785
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,148
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,148
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,148
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,123
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,148
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,849
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 65,857
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 65,857
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -119,827
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -119,827
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,121
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,997
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,997
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,997
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 107,182
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 109,961
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 90,600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,361
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,271
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,151
D. Služby (účtová skupina 51) 17,812
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,423
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,204
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,979
4. Sociální náklady (527, 528) 1,240
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 650
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,469
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 766
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,690
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,963
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 577
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -1,273
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,850
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -572
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,118
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,997
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,997
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,121
Date of updating data: 30.12.2016
 • IČO :31322697 TIN: 2020314571 DIČ: SK2020314571
 • Sídlo: Pro LINEA, Zadunajská 8, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2016Zrušené obchodné meno:
   Pro LINEA a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Zadunajská 8 Bratislava 851 01
   10.09.2014Nové obchodné meno:
   Pro LINEA a. s. v likvidácii
   22.10.2000Nové sidlo:
   Zadunajská 8 Bratislava 851 01
   17.04.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť