Vytvořte fakturu

PRIATEĽSTVO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název PRIATEĽSTVO
IČO 31322794
TIN 2020404859
DIČ SK2020404859
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PRIATEĽSTVO
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 218 603 €
Zisk -1 830 797 €
Kapitál 14 686 342 €
Vlastní kapitál 22 543 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262520838
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,480,495
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,203,272
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 210,574
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 210,574
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 974,441
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 934,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,693
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,074
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 18,257
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 18,257
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,276,790
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 657,496
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 657,496
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,285,122
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,266,663
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,266,663
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 18,459
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 262,057
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 262,057
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,057
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 72,115
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 72,115
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 433
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 433
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,480,495
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,808,254
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,554,077
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,554,077
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 553,244
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,674,613
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,674,613
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 871,982
2. Ostatní fondy (427, 42X) 871,982
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,631,373
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,631,373
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,830,797
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,277,722
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 4,376,473
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,668,268
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,659,596
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,659,596
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,821
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,849
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,002
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,374
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 230,607
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,027
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 11,027
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 212,948
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 218,603
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 212,948
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,655
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,037,123
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,993
D. Služby (účtová skupina 51) 27,736
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,851
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,688
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,437
4. Sociální náklady (527, 528) 1,726
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,781
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,897
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,897
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 28,664
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,828,201
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,818,520
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,219
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,752
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,752
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,752
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,831,272
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -475
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,522
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,997
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,830,797
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016