Vytvořte fakturu

Ofseta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Ofseta
IČO 31322913
TIN 2020321677
DIČ SK2020321677
Datum vytvoření 24 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ofseta
Pluhová 60
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 621 613 €
Zisk 60 494 €
Kapitál 58 977 €
Vlastní kapitál -122 363 €
Kontaktní informace
Email ofseta@gmail.com
webové stránky http://www.ofseta.sk
Mobile(y) +421911269863
Fax(y) 0244250001
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,688
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,688
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,688
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,997
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 57,921
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,076
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 104,685
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,870
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,373
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -135,708
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 60,494
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 166,555
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,214
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 240
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 160,101
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,009
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,056
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,409
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,627
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 621,613
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 608,118
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,495
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 558,820
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 486,755
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,603
C. Služby (účtová skupina 51) 38,618
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,848
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 694
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 40
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 131
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,131
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 62,793
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,142
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,301
M. Úrokové náklady (562) 504
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,797
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,299
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 60,494
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 60,494
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31322913 TIN: 2020321677 DIČ: SK2020321677
 • Sídlo: Ofseta, Pluhová 60, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubica Hajníková Pluhová 60 Bratislava 831 03 10.07.2015
  Ing. Peter Greppel Tajovského 21 Bratislava 811 04 24.04.1992
  Daniela Greppelová Tajovského 21 Bratislava 811 04 10.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Greppel 2 324 € (33.3%) Jazdecká 13 Bratislava 831 03
  Daniela Greppelová 2 324 € (33.3%) Bratislava 831 03
  Ľubica Hajníková 2 324 € (33.3%) Pluhová 60 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2014Nové obchodné meno:
   Ofseta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 60 Bratislava 831 03
   22.09.2014Zrušené obchodné meno:
   Ofseta spol. s r.o. Ofseta G.m.b.H /v nemeckom jazyku/ Ofseta Ltd. /v anglickom jazyku/
   Zrušené sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   04.02.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   13.12.2008Nové sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Ľubica Hajníková Pluhová 60 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   12.12.2008Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.04.1992
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.04.1992
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava
   25.05.1998Nové predmety činnosti:
   vnútrozemská riečna doprava
   prenájom lodí (malých plavidiel)
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   24.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   25.04.1995Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Noví spoločníci:
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   24.04.1995Zrušené sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Krivošíková Bullova 17 Bratislava
   29.06.1993Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   Ofseta spol. s r.o. Ofseta G.m.b.H /v nemeckom jazyku/ Ofseta Ltd. /v anglickom jazyku/
   Nové sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tímto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Krivošíková Bullova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava