Vytvořte fakturu

BY - MODA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název BY - MODA
Stav Zničeno
IČO 31323154
TIN 2020297983
Datum vytvoření 05 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BY - MODA
Sasinkova 71
90101
Malacky
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 365 €
Vlastní kapitál -459 338 €
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 365
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 365
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 365
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -459,818
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -466,308
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 460,183
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 460,183
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 459,703
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 03.02.2016
 • IČO :31323154 TIN: 2020297983
 • Sídlo: BY - MODA, Sasinkova 71, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 05 Květen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   BY - MODA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky 901 01
   30.07.2002Nové sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky 901 01
   05.05.1992Nové obchodné meno:
   BY - MODA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným