Vytvořte fakturu

APIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název APIS
IČO 31323227
TIN 2020297279
DIČ SK2020297279
Datum vytvoření 06 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APIS
Stará Vajnorská cesta 37
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 263 158 €
Zisk -59 836 €
Kapitál 537 052 €
Vlastní kapitál 237 498 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244452461
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 154,892
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 154,892
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 109,532
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 330,544
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 52,008
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 156,839
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,255
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 485,436
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 177,661
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,855
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,080
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 207,890
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,836
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 307,775
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96,286
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 25,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 184,161
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,412
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 24,980
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,914
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 76,855
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,328
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 263,158
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,291
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 220,840
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,027
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 319,408
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 26,003
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 117,459
C. Služby (účtová skupina 51) 52,936
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 83,300
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,195
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 31,149
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,366
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -56,250
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,733
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 61
XI. Kurzové zisky (663) 61
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,687
M. Úrokové náklady (562) 2,133
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 554
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,626
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -58,876
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,836
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31323227 TIN: 2020297279 DIČ: SK2020297279
 • Sídlo: APIS, Stará Vajnorská cesta 37, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Georgios Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava 831 06 06.05.1992
  Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava 831 02 06.05.1992
  Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 06.05.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Georgios Chalivopulos 4 449 € (33.3%) Stupavská 6 Bratislava 831 06
  Ing. Juraj Klapáč 4 449 € (33.3%) Račianska 25 Bratislava 831 02
  Ing. Martin Wagner 4 449 € (33.3%) Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.11.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   29.11.2007Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 832 18
   25.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Georgios Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava 831 02
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Georgios Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.05.1992
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 06.05.1992
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   24.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   08.06.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 832 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a dopravy
   reklamné činnosti
   spracovanie a výroba produktov z prírodného a umelého kameňa a ich montáž
   výroba kovových výrobkov a kovových konštrukcií, obrábanie kovov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   07.06.1995Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní.
   inžinierske práce v oblasti strojárstva
   kovovýroba
   spracovanie kameňa, mramoru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   26.07.1993Nové predmety činnosti:
   spracovanie kameňa, mramoru
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   APIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní.
   inžinierske práce v oblasti strojárstva
   kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava