Vytvořte fakturu

SERVICE HOUSE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SERVICE HOUSE
IČO 31323243
TIN 2020351212
DIČ SK2020351212
Datum vytvoření 06 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SERVICE HOUSE
Bebravská 9
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 681 €
Zisk 4 164 €
Kapitál 26 942 €
Vlastní kapitál -106 202 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244451382, +421244451385
Mobile(y) +421914323200, +421914323102
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,153
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,153
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,153
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,617
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,061
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,072
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 484
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,770
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -102,037
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,279
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,279
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -120,808
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,164
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,807
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,841
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 125,966
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,723
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,029
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,214
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,681
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,745
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,936
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,069
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 797
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,465
C. Služby (účtová skupina 51) 13,268
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 661
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,286
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,592
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,612
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,151
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 488
M. Úrokové náklady (562) 406
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -488
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,124
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015