Vytvořte fakturu

SVING GASTRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SVING GASTRO
IČO 31323375
TIN 2020430731
DIČ SK2020430731
Datum vytvoření 04 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVING GASTRO
Turbínová 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 973 268 €
Zisk 11 763 €
Kapitál 685 896 €
Vlastní kapitál 57 396 €
Kontaktní informace
Email svinggastro@svinggastro.sk
webové stránky http://www.svinggastro.sk
Telefon(y) +421244453178, +421244453181, +421244453204
Fax(y) 0244453204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 715,990
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 477,256
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 477,256
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 177,570
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 251,928
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,758
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 237,473
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 189,432
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 96
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 189,336
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,121
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,983
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,983
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,920
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,409
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,511
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,261
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,261
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 715,990
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,640
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,558
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,558
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,680
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,836
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,156
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,763
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 651,350
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,133
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 24,067
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 183,863
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 308,045
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 238,183
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,183
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,535
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,780
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,991
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,556
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 565
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 565
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,320
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 83,357
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 966,529
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 973,268
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 943,867
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,500
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,401
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 936,722
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 686,400
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,688
D. Služby (účtová skupina 51) 87,271
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 100,535
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 80,615
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,902
4. Sociální náklady (527, 528) 3,018
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,946
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,946
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,575
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -634
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,833
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,546
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 180,008
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XII. Kurzové zisky (663) 162
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,052
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,217
2. Ostatní náklady (562A) 13,217
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,245
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,590
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,890
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,656
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,893
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,893
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,763
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31323375 TIN: 2020430731 DIČ: SK2020430731
 • Sídlo: SVING GASTRO, Turbínová 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava 23.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Drahoslava Ladičová 4 149 € (62.5%) Jeséniova 13A Bratislava
  Ing. Roman Ladič 2 490 € (37.5%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   10.10.2003Nové obchodné meno:
   SVING GASTRO, spol. s r.o.
   09.10.2003Zrušené obchodné meno:
   SVING SLOVAKIA, spol. s r.o.
   07.06.2002Noví spoločníci:
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava 831 01
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava 831 01
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   06.12.2000Nové predmety činnosti:
   Prenájom spotrebného tovaru
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   23.07.1996Nové sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Drahoslava Ladičová Jeséniova 13A Bratislava
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Roman Ladič Jeséniova 13/A Bratislava
   22.07.1996Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   GAMALOX spol. s r.o. Sliezska 9 Bratislava
   Ing. Zdeněk Krchov Famfulíkova 13 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Svoboda Horka 103 Mukařov - Žernovka Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Martinec - riaditeľ spoločnosti Nám. Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   15.02.1995Noví spoločníci:
   GAMALOX spol. s r.o. Sliezska 9 Bratislava
   14.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Firma TWIST SHOPS spol. s r.o., Sliezska 9 Bratislava 831 03
   08.06.1993Nové obchodné meno:
   SVING SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Martinec - riaditeľ spoločnosti Nám. Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   07.06.1993Zrušené obchodné meno:
   TWIST SHOPS & SVING, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Krchov
   Ing. Tibor Liška
   Anton Martinec
   Ing. Jiří Svoboda
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   TWIST SHOPS & SVING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. (Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením.)
   Noví spoločníci:
   Firma TWIST SHOPS spol. s r.o., Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Ing. Zdeněk Krchov Famfulíkova 13 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Svoboda Horka 103 Mukařov - Žernovka Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Krchov
   Ing. Tibor Liška
   Anton Martinec
   Ing. Jiří Svoboda