Vytvořte fakturu

COMUNITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMUNITY
IČO 31323421
TIN 2020318740
DIČ SK2020318740
Datum vytvoření 06 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMUNITY
Ružinovská 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 456 200 €
Zisk 18 164 €
Kapitál 92 257 €
Vlastní kapitál 54 595 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253415191
Fax(y) 0253416635
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 88,233
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,801
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,801
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,801
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,121
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,748
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,945
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,945
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 803
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,373
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 560
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,813
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 311
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 311
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,233
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,759
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,912
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,912
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,091
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,091
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 31,592
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158,736
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -127,144
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,164
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,474
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,341
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,341
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,133
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,646
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,646
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 649
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,738
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 452,645
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 456,200
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 42,215
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 410,430
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,555
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 432,442
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,939
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,504
D. Služby (účtová skupina 51) 348,963
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,816
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,079
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,659
4. Sociální náklady (527, 528) 1,078
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,853
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,853
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,758
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,239
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 83
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 391
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 26
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 365
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,454
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,290
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,290
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31323421 TIN: 2020318740 DIČ: SK2020318740
 • Sídlo: COMUNITY, Ružinovská 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01 06.05.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Čičák 10 655 € (51%) Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01
  Richard Gutta 10 257 € (49%) Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.10.2009Nové sidlo:
   Ružinovská 5 Bratislava 821 01
   12.10.2009Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 821 09
   13.01.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a technické zabezpečenie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Richard Gutta Bagarova 30 Bratislava 841 01
   12.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Andrej Csino Vysoká 4 Bratislava 811 06
   11.08.2005Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaja tovaru, vrátane poskytovania obchodných služieb
   propagačné a reklamné služby vrátane výroby reklamných predmetov
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01
   Andrej Csino Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.05.1992
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   05.02.2005Nové obchodné meno:
   COMUNITY, spol. s r.o.
   04.02.2005Zrušené obchodné meno:
   MAXUM, spol. s r.o.
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   17.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   16.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 06.05.1992 Skončenie funkcie: 01.01.2004
   28.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 06.05.1992 Skončenie funkcie: 01.01.2004
   27.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   05.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   04.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   13.12.2001Nové obchodné meno:
   MAXUM, spol. s r.o.
   12.12.2001Zrušené obchodné meno:
   MAXUM & LOBSTER spol. s r.o.
   18.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   17.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Danuša Miškovičová Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   20.12.1999Nové obchodné meno:
   MAXUM & LOBSTER spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Danuša Miškovičová Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   19.12.1999Zrušené obchodné meno:
   MAXUM spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   15.03.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   14.03.1999Zrušené sidlo:
   Turčianska 46 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   20.11.1997Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   19.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   23.09.1996Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   22.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ľudovít Vitárius , CSc. Fedinova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   22.11.1994Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   21.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Cukrovarska 758/12 Sereď
   Ing. Vladimír Hoffmann Šándorova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Cukrovarska 758/12 Sereď
   Ing. Vladimír Hoffmann Šándorova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ľudovít Vitárius , CSc. Fedinova 5 Bratislava
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   MAXUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Turčianska 46 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj rozličného tovaru
   reklamná činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   managering
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava