Vytvořte fakturu

Weidler Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Weidler Bratislava
IČO 31323430
TIN 2020291746
DIČ SK2020291746
Datum vytvoření 04 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Weidler Bratislava
Košická 52
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 276 591 €
Zisk 11 392 €
Kapitál 531 116 €
Vlastní kapitál 357 818 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254411843, 0263530621, 0263530623, 0263536324, 0268208050, 0268208051, 0268266337
Mobile(y) +421903510577, +421911411843, +421911530621
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 524,112
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,433
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,433
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,524
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 909
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 519,463
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 294,481
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 294,481
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,054
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,048
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,048
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,006
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 189,928
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,464
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 181,464
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 524,112
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 369,210
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,858
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,858
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,878
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,307
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,307
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 33,194
2. Ostatní fondy (427, 42X) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 272,581
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 582,360
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -309,779
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,392
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,902
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,251
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,251
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 146,426
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 102,248
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,248
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,226
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,620
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,332
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,225
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,225
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 276,657
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 276,591
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 275,088
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 135
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 451
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 259,334
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 152,681
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 400
D. Služby (účtová skupina 51) 56,164
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,717
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,376
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,745
4. Sociální náklady (527, 528) 1,596
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,273
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,212
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,212
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,257
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,978
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 65
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 65
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,509
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,508
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,444
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,813
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,421
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,421
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,392
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31323430 TIN: 2020291746 DIČ: SK2020291746
 • Sídlo: Weidler Bratislava, Košická 52, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika 12.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gerald Weidler 16 929 € (50%) Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika
  Harald Weidler 16 929 € (50%) Wien Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.07.2013Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   10.07.2013Zrušené sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   23.06.2011Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   22.06.2011Zrušené sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 821 08
   16.06.2011Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 821 08
   15.06.2011Zrušené sidlo:
   Handlovská 24 Bratislava 851 01
   17.05.2006Nové obchodné meno:
   Weidler Bratislava, spol. s r. o.
   16.05.2006Zrušené obchodné meno:
   WEIDLER Bratislava, spol. s r. o.
   01.05.2006Nové obchodné meno:
   WEIDLER Bratislava, spol. s r. o.
   30.04.2006Zrušené obchodné meno:
   WEIDLER & PARTNER, spol. s r. o.
   28.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava 821 02
   26.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.08.2004
   25.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   22.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   17.02.1995Nové sidlo:
   Handlovská 24 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sieťotlač
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava 821 02
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1995Zrušené sidlo:
   Havlíčková 8 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   LASER spol. s r. o., reklammá agentúra Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   WEIDLER & PARTNER, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Havlíčková 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu a rôznych nosičov reklamy - reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďovanie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjektov
   Noví spoločníci:
   LASER spol. s r. o., reklammá agentúra Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava