Vytvořte fakturu

P A V K O N - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P A V K O N
IČO 31323481
TIN 2020815863
DIČ SK2020815863
Datum vytvoření 07 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P A V K O N
Obchodná 35
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 635 €
Zisk -1 842 €
Kontaktní informace
Email pavkon@pavkon.sk
Telefon(y) 0257780031
Fax(y) 0257780035
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 453,045
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 452,458
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 439,629
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,976
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,976
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 428,404
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,829
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,829
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 587
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 129
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 458
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 453,045
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 285,872
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 393,322
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -112,911
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 187,947
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -300,858
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,842
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 167,173
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153,917
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,876
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,876
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,422
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,105
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,514
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,879
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,635
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,879
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,006
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,433
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,560
D. Služby (účtová skupina 51) 11,469
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,878
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,878
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,292
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 842
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,115
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,798
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,150
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,011
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15,011
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15,011
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,095
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,049
2. Ostatní náklady (562A) 6,049
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,046
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,916
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -882
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015