Vytvořte fakturu

ZEPTER SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZEPTER SLOVAKIA
IČO 31323570
TIN 2020291900
DIČ SK2020291900
Datum vytvoření 06 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEPTER SLOVAKIA
Karadžičova 7610/16
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 267 756 €
Zisk -555 277 €
Kapitál 2 495 209 €
Vlastní kapitál -656 074 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244634457, 0249100977, 0249100966
Mobile(y) +421905921853
Fax(y) 0244442447
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,233,493
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 108,681
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 108,681
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,502
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,179
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 738,872
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 384,125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,741
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 356,384
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 101,903
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 101,903
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,903
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 211,718
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 209,095
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,095
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,623
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,126
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,349
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,777
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 385,940
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 309,320
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 76,620
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,233,493
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,994,053
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 726,947
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 726,947
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 40,809
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,678
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,678
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,208,210
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 122,421
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,330,631
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -555,277
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,227,546
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,115
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,115
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,041
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,041
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,149,089
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,013,265
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,013,265
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,686
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,676
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,369
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 69,301
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 67,952
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,349
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,267,756
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,056,218
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 120,800
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,265
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,473
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,809,010
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,128,783
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 117,013
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 9,415
D. Služby (účtová skupina 51) 2,960,058
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 478,259
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 347,087
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 119,046
4. Sociální náklady (527, 528) 12,126
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,561
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 54,417
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 54,417
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,945
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,559
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -541,254
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -38,251
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,825
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 240
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 240
XII. Kurzové zisky (663) 2,583
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,960
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,037
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,922
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,135
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -552,389
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,888
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -555,277
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31323570 TIN: 2020291900 DIČ: SK2020291900
 • Sídlo: ZEPTER SLOVAKIA, Karadžičova 7610/16, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Květen 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  UBA United Business Activities Holding AG 726 947 € (100%) Wollerau 8832 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Námestie Hraničiarov 35 Bratislava 851 03
   08.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ciaran Seamus Kelly - Konateľ Letohradská 761/62 Praha 7 - Holešovice 1700 Česká republika Vznik funkcie: 05.06.2014
   19.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Jílek Tenisová 956/13 Praha 10 - Hostivař 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.03.2012
   06.11.2013Noví spoločníci:
   UBA United Business Activities Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau 8832 Švajčiarska konfederácia
   05.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Zepter International Trading Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau CH-8832 Švajčiarsko
   27.03.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 7610/16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Jílek Tenisová 956/13 Praha 10 - Hostivař 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.03.2012
   26.03.2012Zrušené sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Námestie Hraničiarov 35 Bratislava 851 03
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Na Hrebienku 22 Bratislava 811 02
   31.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Stieger Vlkovec 78 Chocerady 257 24 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2007
   12.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Roman Stieger Vlkovec 78 Chocerady 257 24 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2007
   10.07.2007Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   09.07.2007Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 01
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Turuk Svetlá 5753/6 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 22.11.2003
   06.08.2003Nové sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných prostriedkov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
   05.08.2003Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Zepter International Trading Holding AG Sihleggstrasse 23 Wollerau CH-8832 Švajčiarsko
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Zepter International AG Glarnerstrasse 88 Siebnen CH-8854 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   03.09.2001Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Zepter International AG Glarnerstrasse 88 Siebnen CH-8854 Švajčiarsko
   02.09.2001Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   14.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Igor Turuk Svetlá 5753/6 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 22.11.2003
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Turuk Šulekova 5A Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 57 Bratislava 831 01
   22.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Siniša Stevanovič Pohorská 5 Belehrad Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Na Hrebienku 22 Bratislava 811 02
   21.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gabriška Cyprichova 18 Bratislava 831 05
   22.05.2000Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gabriška Cyprichova 18 Bratislava 831 05
   Igor Turuk Šulekova 5A Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 57 Bratislava 831 01
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragomir Ostojič Grandijeva 221 Beograd SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Haydnova 4725/23 Bratislava - Staré Mesto
   03.04.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a oprava elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Dragomir Ostojič Grandijeva 221 Beograd SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Haydnova 4725/23 Bratislava - Staré Mesto
   02.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Čerimanovič prechodný pobyt na území SR : Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   21.03.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   leasing - prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER HOLDING B.V. IČO: 33 131 717 P.O.BOX 19720, Leidseplein 29, 2nd Floor Amsterdam 1017 Holandsko
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. IČO: 14 500 469 Senovážne nám. 9 České Budejovice 370 57 Česká republika
   28.06.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, IČO: 170.3.000.016.516 Zugerstrasse 77 Baar 6340 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. IČO: 14 500 469 Senovážne nám. 9 České Budejovice 370 57 Česká republika
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, Baarestrasse 91 Zug 6302 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   20.02.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Čerimanovič prechodný pobyt na území SR : Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   19.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Končar Jána Stanislava 33 Bratislava 841 06
   Ing. Mário Radev Kamilkova 4 Bratislava 831 06
   15.06.1994Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Končar Jána Stanislava 33 Bratislava 841 06
   Ing. Mário Radev Kamilkova 4 Bratislava 831 06
   14.06.1994Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Blažena Majorošová Mlynarovičova 16 Bratislava
   14.06.1993Nový štatutárny orgán:
   Blažena Majorošová Mlynarovičova 16 Bratislava
   13.06.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lukáč Belinského 22 Bratislava
   06.11.1992Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 04
   Noví spoločníci:
   ZEPTER HOLDING AG, Baarestrasse 91 Zug 6302 Švajčiarsko
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   05.11.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 04
   Zrušeny spoločníci:
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   Ing. Trajko Tošev Tanneweg 63 Freindore 4052 Rakúsko
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   ZEPTER INTERNATIONAL spol. s r.o. České Budejovice Česká republika
   Ing. Trajko Tošev Tanneweg 63 Freindore 4052 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Lukáč Belinského 22 Bratislava