Vytvořte fakturu

KRUGEL EXIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KRUGEL EXIM
IČO 31323731
TIN 2020318806
DIČ SK2020318806
Datum vytvoření 14 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRUGEL EXIM
Palkovičova 15
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 121 570 €
Zisk 772 994 €
Kapitál 3 687 663 €
Vlastní kapitál 3 318 446 €
Kontaktní informace
Email info@krugel.sk
Telefon(y) 0244884423
Mobile(y) +421902497659, 0903718072, 0905587637, 0905715216
Fax(y) 0244884414
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,279,113
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 766,795
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,010
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,010
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 764,785
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 215,159
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 476,717
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 72,909
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,508,116
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 844,410
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 684
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 843,726
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,274,362
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,271,120
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,271,120
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,242
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,389,344
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 59,813
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,329,531
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,202
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 570
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,632
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,279,113
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,616,150
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,327,757
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,327,757
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 132,776
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,382,623
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,382,623
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772,994
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 662,963
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 77,241
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,254
12. Odložený daňový závazek (481A) 75,987
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 570,131
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 244,145
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,145
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,857
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,687
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,976
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,466
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,770
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,770
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 821
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,117,090
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,121,570
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,055,828
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,853
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,889
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,158,061
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,430,683
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 83,950
D. Služby (účtová skupina 51) 165,660
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 400,573
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 289,969
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 99,836
4. Sociální náklady (527, 528) 10,768
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,749
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,850
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,850
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,596
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 963,509
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,435,388
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82,440
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,409
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,409
XII. Kurzové zisky (663) 81,031
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,038
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46,926
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,112
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 32,402
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 995,911
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 222,917
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 220,382
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,535
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 772,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31323731 TIN: 2020318806 DIČ: SK2020318806
 • Sídlo: KRUGEL EXIM, Palkovičova 15, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08 14.05.1992
  Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 14.05.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Samčík 836 487 € (63%) Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
  Ing. Pavol Kadlečík 491 270 € (37%) Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.1992
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.1992
   11.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   30.08.1994Nové obchodné meno:
   KRUGEL EXIM, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   navrhovanie, vývoj, výroba, inštalácia, meranie, úprava, servis a oprava káblov a kabelážnych systémov na prenos dát a informácií, ich súčastí a príslušenstva okrem telekomunikačných zariadení
   sprostredkovanie služieb
   poradensko technická a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   29.08.1994Zrušené obchodné meno:
   Krugel Exim spol.s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   Krugel Exim spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (nákup a predaj rozličného tovaru)
   import, export a reexport súvisiaci s predmetom činnosti v súlade s platnými predpismi
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kadlečík Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Jozef Samčík Palkovičova 13 Bratislava