Vytvořte fakturu

DIEMER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Obchodní název DIEMER
IČO 31323791
TIN 2020291713
DIČ SK2020291713
Datum vytvoření 11 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIEMER
Istebnícka 195
91105
Trenčín
Financial information
Prodej a příjem 511 932 €
Zisk -13 644 €
Kapitál 460 091 €
Vlastní kapitál 280 166 €
Kontaktní informace
Email diemer@diemer.sk
webové stránky http://www.diemer.sk
Telefon(y) +421327430402, +421327441349, +421327434770
Mobile(y) +421903473768, +421903771335
Fax(y) 0327441349
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 274,905
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 248,296
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 62,407
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 127,007
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 64,948
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,183
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,608
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 401,912
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 258,521
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,500
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,500
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 335,602
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -72,767
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,644
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,391
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 42,730
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 93,967
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 77,350
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,558
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 932
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,127
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,551
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 143
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 511,932
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 101,432
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 361,257
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 920
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,864
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,459
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 519,011
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 62,265
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 176,057
C. Služby (účtová skupina 51) 95,682
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 93,002
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,853
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 31,363
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 52,317
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,472
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,079
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 129,605
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 222
X. Úrokové výnosy (662) 213
XI. Kurzové zisky (663) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,907
M. Úrokové náklady (562) 2,686
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,204
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,685
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,764
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,644
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015
 • IČO :31323791 TIN: 2020291713 DIČ: SK2020291713
 • Sídlo: DIEMER, Istebnícka 195, 91105, Trenčín
 • Datum vytvoření: 11 Květen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.1997Nové obchodné meno:
   DIEMER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Istebnícka 195 Trenčín 911 05
   27.03.1996Nový štatutárny orgán:
   António Pedros Rupholdingerstr. 11 Siegsdorf 8227 Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : ul. Jána Zemana 16 Trenčín
   11.05.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov, potrieb pre domácnosť, priemysel. kozmetických produktov, /netoxických/
   kúpa a predaj týchto výrobkov
   Noví spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 8227 Siegsdorf Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia