Vytvořte fakturu

FINECON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINECON
IČO 31324061
TIN 2020335471
DIČ SK2020335471
Datum vytvoření 19 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINECON
Rybničná 42
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 486 756 €
Zisk 285 549 €
Kapitál 662 714 €
Vlastní kapitál 473 618 €
Kontaktní informace
Email info@finecon.sk
Telefon(y) 0244681011, 0244681012, 0244681013
Fax(y) 0244681013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 813,397
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 153,971
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 153,971
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 60,202
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,543
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 57,690
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 578
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 958
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 657,787
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 160,697
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 77,952
3. Výrobky (123) - /194/ 24,572
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 57,369
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 804
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 259,797
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 246,485
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,485
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,496
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 816
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 237,293
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,969
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 235,324
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,639
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,639
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 813,397
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 759,167
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 363,618
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 363,618
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 285,549
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,230
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,109
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,109
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,977
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,119
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,119
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,764
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,612
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,881
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,601
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,144
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,144
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,486,944
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,486,756
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 716,881
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 767,440
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,853
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 582
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,114,012
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 509,638
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 156,286
D. Služby (účtová skupina 51) 275,796
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 140,400
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,860
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,807
4. Sociální náklady (527, 528) 4,733
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,727
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,861
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,861
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 484
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,820
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 372,744
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 542,601
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 189
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 74
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 74
XII. Kurzové zisky (663) 115
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,641
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,952
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 689
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,452
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 370,292
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 84,743
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 84,743
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 285,549
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31324061 TIN: 2020335471 DIČ: SK2020335471
 • Sídlo: FINECON, Rybničná 42, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 19.05.1992
  Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 19.05.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rastislav Vadovič 50 000 € (50%) Royova 2888/23 Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Šurinová 50 000 € (50%) Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.01.2015Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia produktov na biodegradáciu organických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   17.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   12.02.2009Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   11.02.2009Zrušené sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   30.11.2006Nové predmety činnosti:
   analýza a úprava vody
   meranie a sledovanie fyzikálnych a chemických veličín
   montáž elektrických zariadení
   20.04.2004Nové obchodné meno:
   FINECON, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.2004Zrušené obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.2004Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   31.03.2004Zrušené sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín-výroba čistiacich produktov, s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   čistenie energetických zariadení mechanickým, chemickým a biologickým spôsobom
   biologické odbúravanie nečistôt
   14.01.1997Zrušené obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   19.05.1992Nové obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov a nehnuteľností s výnimkou tovaru vyžadujúceho zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a výkonu služieb
   poradenstvo v technickej oblasti
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava