Vytvořte fakturu

KOPLATEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOPLATEC
IČO 31324169
TIN 2020345481
DIČ SK2020345481
Datum vytvoření 14 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOPLATEC
Továrenská 8
90066
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 460 308 €
Zisk 3 200 €
Kapitál 227 052 €
Vlastní kapitál 124 246 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0260301020, 0260301022, 0260301021
Fax(y) 0260301023
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 199,354
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 52,065
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 52,065
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,194
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,871
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,602
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 75,960
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 75,960
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 39,556
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,556
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,556
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 139
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 139
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,947
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 167
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,780
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 687
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 687
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 199,354
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,445
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,236
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,323
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,323
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 98,686
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,686
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,200
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,318
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 178
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 178
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,940
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,940
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,061
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,788
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,364
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,987
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,987
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 31,591
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 31,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 428,718
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 460,308
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 178
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 245,024
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 183,516
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,590
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 452,767
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 74,140
D. Služby (účtová skupina 51) 116,375
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 225,216
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 167,668
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,896
4. Sociální náklady (527, 528) 1,652
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 421
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,419
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,419
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,541
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,203
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 72
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 69
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,446
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,443
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,374
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,167
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,200
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31324169 TIN: 2020345481 DIČ: SK2020345481
 • Sídlo: KOPLATEC, Továrenská 8, 90066, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02 11.04.2001
  Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 01.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Líška 11 618 € (50%) Romanová 9 Bratislava 851 02
  Ing. Viera Líšková 11 618 € (50%) Romanova 9 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava-Petržalka 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.03.2009
   11.04.2001Nové sidlo:
   Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   10.04.2001Zrušené sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava
   12.01.1995Nové sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   11.01.1995Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   KOPLATEC spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštrukcia, výroba nástrojov a náradia všetkého druhu /výroba nástrojov a náradia, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   výroba súčiastok z gumy, platických látok a kovov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno predávať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava