Vytvořte fakturu

TRANSCONTROL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název TRANSCONTROL
IČO 31324177
TIN 2020341444
DIČ SK2020341444
Datum vytvoření 21 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSCONTROL
Tichá 4/2179
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 980 €
Zisk 4 383 €
Kapitál 22 628 €
Vlastní kapitál -32 348 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243640511
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,529
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,529
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,529
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,615
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 250
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,913
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,144
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,493
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,925
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,925
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 993
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -40,794
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,383
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,637
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 53
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 50,334
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 17
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,834
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,483
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,980
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,042
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,858
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 80
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,351
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,000
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,451
C. Služby (účtová skupina 51) 6,492
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 587
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 455
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,430
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,629
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,957
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 42
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 42
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,588
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,205
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,383
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016