Vytvořte fakturu

PETRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PETRA
IČO 31324371
TIN 2020294067
DIČ SK2020294067
Datum vytvoření 18 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETRA
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 170 996 €
Zisk 2 853 €
Kapitál 258 696 €
Vlastní kapitál 22 482 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262247554
Fax(y) 0262247554
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,449
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,004
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 141
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,826
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 79,449
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,808
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,853
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,641
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,641
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,720
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,225
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,204
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 170,996
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 130,927
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 30,867
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,167
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 164,169
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 97,385
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 905
C. Služby (účtová skupina 51) 44,038
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,791
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 260
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,790
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,827
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,466
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 244
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 242
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,044
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,812
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 232
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,800
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,027
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,174
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,853
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015