Vytvořte fakturu

D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.10.2016
Basic information
Obchodní název D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult
Stav Zničeno
IČO 31324436
Datum vytvoření 26 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 121 065 €
Zisk 20 528 €
Kapitál 57 127 €
Vlastní kapitál 43 816 €
Kontaktní informace
Email deaconsult@deaconsult.sk
webové stránky http://www.deaconsult.sk
Telefon(y) +421244453775, +421244453774, +421244452029
Mobile(y) +421903793162
Fax(y) 0244453775
Date of updating data: 12.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 80,791
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,952
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,952
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,952
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 77,139
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 86
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,845
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,813
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,795
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,208
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 584
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 70,624
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,700
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,700
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,791
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,067
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,590
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,590
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,555
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,555
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,398
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,398
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,528
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,724
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 828
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 251
12. Odložený daňový závazek (481A) 577
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,699
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,905
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,905
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 583
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,219
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,415
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,577
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,197
Date of updating data: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 118,342
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 121,065
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 118,342
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -313
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,036
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,439
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,372
D. Služby (účtová skupina 51) 30,810
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,929
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 42,417
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,069
4. Sociální náklady (527, 528) 1,443
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 286
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,042
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,847
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,535
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 7,530
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,851
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 6,705
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 146
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,310
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,782
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,782
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,528
Date of updating data: 12.10.2016
Date of updating data: 12.10.2016
 • IČO :31324436
 • Sídlo: D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Květen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.10.2016Zrušené obchodné meno:
   "D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 A Bratislava 831 03
   16.02.1996Nové sidlo:
   Hattalova 12 A Bratislava 831 03
   26.05.1992Nové obchodné meno:
   "D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným