Vytvořte fakturu

JARES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JARES
IČO 31324495
TIN 2020335394
DIČ SK2020335394
Datum vytvoření 26 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JARES
Americká 2
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 150 616 €
Zisk 3 310 €
Kapitál 202 230 €
Vlastní kapitál 28 353 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220861810
Fax(y) 0220861810
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 164,967
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 164,967
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,684
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,067
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,057
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 209,651
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,663
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 42,650
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 335
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,271
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,310
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 177,988
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,912
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 171,446
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,391
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 795
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,269
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 160,991
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 630
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 150,616
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 94,848
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 55,148
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 145,484
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 41,575
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,453
C. Služby (účtová skupina 51) 74,436
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,059
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 308
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 294
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 587
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 772
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,132
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,532
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 862
M. Úrokové náklady (562) 630
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 232
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -862
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,270
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015