Vytvořte fakturu

TEMPUS AWT BAVARIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEMPUS AWT BAVARIA
IČO 31324711
TIN 2020297565
DIČ SK2020297565
Datum vytvoření 01 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEMPUS AWT BAVARIA
Rastislavova 110
04001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 132 654 €
Zisk -87 267 €
Kapitál 1 154 986 €
Vlastní kapitál -922 520 €
Kontaktní informace
Email awt@awt.sk
Telefon(y) 0248276111, 0248276162
Fax(y) 0248276162
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,022,479
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 339
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 339
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 339
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,022,021
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 599,860
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 599,860
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 421,846
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 233,026
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,026
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 188,625
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 315
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 315
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 119
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 119
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,022,479
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,009,745
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 713,669
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 713,669
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 172,254
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 71,362
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 71,362
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 41
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 41
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,879,804
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 411,713
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,291,517
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -87,267
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,032,224
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,029,134
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 962,939
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 962,939
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,277
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,757
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,038,302
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,859
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,085
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,085
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 132,654
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 183
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 23,273
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109,198
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 218,362
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,344
D. Služby (účtová skupina 51) 558
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 515
E.1. Mzdy a platy (521, 522) -169
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 681
4. Sociální náklady (527, 528) 3
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,983
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 24,141
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 35,474
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 154,347
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -85,708
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,719
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 188
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 178
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,747
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20
2. Ostatní náklady (562A) 20
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) -63
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,790
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,559
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -87,267
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -87,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31324711 TIN: 2020297565 DIČ: SK2020297565
 • Sídlo: TEMPUS AWT BAVARIA, Rastislavova 110, 04001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Rastislavova 110 Košice 040 01
   28.08.2013Zrušené sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   11.04.2006Nové obchodné meno:
   TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
   10.04.2006Zrušené obchodné meno:
   AWT BAVARIA s.r.o.
   12.10.2005Noví spoločníci:
   Tempus- Bavaria s. r. o. Železiarenska 49 Košice 040 15
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sojka Čordákova 46 Košice 040 11 Vznik funkcie: 04.10.2005
   Ing. Vincent Vattai Hanojská 3 Košice 040 13 Vznik funkcie: 04.10.2005
   11.10.2005Zrušeny spoločníci:
   AWT International Trade AG Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kramár Pernecká 3287/11 Bratislava Vznik funkcie: 16.04.2002
   Dr. Martin Laa Kirchenwaldgasse 492 Alland 2534 Rakúsko Vznik funkcie: 09.09.2004
   09.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Dr. Martin Laa Kirchenwaldgasse 492 Alland 2534 Rakúsko Vznik funkcie: 09.09.2004
   08.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirjana Urosevic-Markovic Budinskygasse 7/22 Wien 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 11.03.2002
   10.09.2003Noví spoločníci:
   AWT International Trade AG Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   09.09.2003Noví spoločníci:
   AWT Internationale Handels und Finanzierungs Aktiengesellschaft Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   Zrušeny spoločníci:
   AWT Internationale Handels und Finanzierungs Aktiengesellschaft Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   08.09.2003Zrušeny spoločníci:
   AWT Handels- und Beteiligungs (Deutschland) GmbH Louisenstrasse 59 Bad Homburg D-61 348 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Klöckler Komárnická 115/20 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.06.2002 Skončenie funkcie: 05.12.2002
   Ing. Danica Rauová Pečnianska 1198/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   16.07.2002Nové sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Klöckler Komárnická 115/20 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.06.2002 Skončenie funkcie: 05.12.2002
   Ing. Peter Kramár Pernecká 3287/11 Bratislava Vznik funkcie: 16.04.2002
   Ing. Danica Rauová Pečnianska 1198/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Wagner Čiližská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 05.06.2002
   09.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Urosevic-Markovic Budinskygasse 7/22 Wien 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 11.03.2002
   08.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Cerny Wilhelminenstrasse 93/16 Viedeň 1060 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 3177/41 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2002
   30.01.2002Noví spoločníci:
   AWT Handels- und Beteiligungs (Deutschland) GmbH Louisenstrasse 59 Bad Homburg D-61 348 SRN
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   AWT Handels Gesellschaft mbH Concordiaplatz 2 Wien Rakúska republika
   07.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51
   27.10.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   26.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Zelenay Suchohradská 6 Bratislava
   21.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Wagner Čiližská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 05.06.2002
   20.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Wagner Sasinkova 14 Bratislava 811 08
   20.07.1999Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Wagner Sasinkova 14 Bratislava 811 08
   19.07.1999Zrušené sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Führich Javorinská 4 Bratislava
   08.04.1999Nové obchodné meno:
   AWT BAVARIA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   opravy motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Cerny Wilhelminenstrasse 93/16 Viedeň 1060 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 3177/41 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2002
   07.04.1999Zrušené obchodné meno:
   AWT SLOVAKIA s.r.o.
   02.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Führich Javorinská 4 Bratislava
   01.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51
   Andrej Zelenay Suchohradská 6 Bratislava
   12.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Kolník Pribišova 2 Bratislava
   08.07.1997Nové obchodné meno:
   AWT SLOVAKIA s.r.o.
   07.07.1997Zrušené obchodné meno:
   AWT Bratislava, spol. s r. o.
   28.09.1995Nové sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie seminárov a školení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Kolník Pribišova 2 Bratislava
   27.09.1995Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr.Ing Otakar Bursák Pod Beránkom 4 Praha Česká republika
   01.12.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   AWT Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, export, reexport a import tovaru všetkého druhu, s výnimkou vecí /tovaru/ na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   AWT Handels Gesellschaft mbH Concordiaplatz 2 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr.Ing Otakar Bursák Pod Beránkom 4 Praha Česká republika