Vytvořte fakturu

Interpharm - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Interpharm
IČO 31324762
TIN 2020319279
DIČ SK2020319279
Datum vytvoření 01 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Interpharm
Podzáhradná 47
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 595 888 €
Zisk 347 €
Kapitál 355 131 €
Vlastní kapitál 24 238 €
Kontaktní informace
Email firma@interpharm.sk
Telefon(y) 0240200400, 0240200404, 0240200440
Fax(y) 0240200434, 0240200444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 378,344
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,081
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,081
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,081
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,194
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 137,748
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 137,748
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 21
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 21
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 223,392
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 222,644
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,644
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 748
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,033
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,033
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,069
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,069
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 378,344
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,585
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 16,935
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,935
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 347
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,759
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,188
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,188
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 293,763
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 275,836
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 275,836
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,248
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,215
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,464
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,531
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,531
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,277
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,573,270
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,595,888
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,565,202
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,609
V. Aktivace (účtová skupina 62) 22,619
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,458
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,588,484
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,384,982
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,800
D. Služby (účtová skupina 51) 25,111
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 162,044
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 115,494
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 42,531
4. Sociální náklady (527, 528) 4,019
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,819
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,302
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,302
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,426
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,404
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,537
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,671
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 662
2. Ostatní náklady (562A) 662
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,009
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,671
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,733
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,386
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,321
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 65
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015