Vytvořte fakturu

ARPLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARPLUS
IČO 31324851
TIN 2020325472
DIČ SK2020325472
Datum vytvoření 01 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARPLUS
Haburská 16
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 164 288 €
Zisk -3 445 €
Kapitál 127 277 €
Vlastní kapitál 5 939 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243427531, 0905432813
Mobile(y) +421905291442, 0905291442, 0905432813
Fax(y) 0243427540
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,597
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,597
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,371
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,710
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,898
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,152
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 69,968
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,495
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,363
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,445
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 67,473
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 656
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68,145
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,055
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) -217
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,355
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 952
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) -1,328
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 164,288
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 95,289
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 66,590
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,409
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 165,712
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 76,305
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,355
C. Služby (účtová skupina 51) 9,583
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 22,997
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 190
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 746
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,536
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,424
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,636
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 163
XI. Kurzové zisky (663) 163
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,224
M. Úrokové náklady (562) 35
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,189
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,061
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,485
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31324851 TIN: 2020325472 DIČ: SK2020325472
 • Sídlo: ARPLUS, Haburská 16, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 07.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Hledík 3 319 € (50%) Trnavská 38 Bratislava
  Ing. Arpád Ravinger 3 319 € (50%) Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava
   08.03.1995Nové sidlo:
   Haburská 16 Bratislava 821 01
   07.03.1995Zrušené sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   ARPLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenie programov na zákazku/
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava