Vytvořte fakturu

ROALA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROALA
IČO 31324860
TIN 2020926039
DIČ SK2020926039
Datum vytvoření 29 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROALA
Romanova 28
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 223 687 €
Zisk 147 675 €
Kapitál 1 512 847 €
Vlastní kapitál 610 847 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903940305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,326,522
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 729,570
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 700
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,948
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,846
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 680,076
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 680,076
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 595,500
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 201,695
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 201,695
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 383,070
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 223,337
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 223,337
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 28,982
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,207
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109,544
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,735
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,659
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,452
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,452
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,326,522
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 758,222
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 46,471
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 46,471
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 559,429
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 559,429
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,675
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 568,300
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 154
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 154
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,614
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 477,069
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 111,564
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,564
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 354,701
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 815
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 538
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,149
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,302
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,645
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,645
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,011
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,201,524
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,223,687
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 852,829
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 348,695
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 324
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,839
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,009,913
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 773,251
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,757
D. Služby (účtová skupina 51) 214,600
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,900
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,019
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,923
4. Sociální náklady (527, 528) 958
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 877
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,192
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,192
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -18,983
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,319
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,774
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,916
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,909
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1,907
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,675
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,536
2. Ostatní náklady (562A) 5,536
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,619
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,520
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,766
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 200,008
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 52,333
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 52,333
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,675
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31324860 TIN: 2020926039 DIČ: SK2020926039
 • Sídlo: ROALA, Romanova 28, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Josef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 01.01.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Josef Robel 39 833 € (85.7%) Romanova 28 Bratislava 851 02
  Alena Robelová 6 639 € (14.3%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Josef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2007
   29.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2007
   08.03.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2007
   07.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Robelová Romanova 28 Bratislava
   27.06.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, mítingov a spoločenských podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   29.05.1992Nové obchodné meno:
   ROALA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 28 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Alena Robelová Romanova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Robelová Romanova 28 Bratislava