Vytvořte fakturu

S.F.COMMERCE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.02.2016
Basic information
Obchodní název S.F.COMMERCE
IČO 31324983
TIN 2020359495
DIČ SK2020359495
Datum vytvoření 28 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.F.COMMERCE
Silvánová 4
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 285 312 €
Zisk -119 €
Vlastní kapitál -42 450 €
Kontaktní informace
Email office@sf-commerce.sk
Telefon(y) 0336402271, 0336404630, 0336463927
Fax(y) 0336404630
Date of updating data: 23.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 440,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 356,892
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 356,892
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 147,082
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 147,765
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,930
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 52,115
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,418
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 55,603
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,603
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,805
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,805
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,805
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,010
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,868
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,142
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,139
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,139
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 440,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,472
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,272
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,272
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 680
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 680
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,908
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,196
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,196
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,701
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,458
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,458
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,728
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,058
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,783
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,674
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 158
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 158
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 378,853
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,069
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 7
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,062
Date of updating data: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 244,425
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 285,312
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 233,299
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,126
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 38,692
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,195
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,660
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 179,300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,961
D. Služby (účtová skupina 51) 44,772
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,168
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,999
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,094
4. Sociální náklady (527, 528) 1,075
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 918
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,472
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,472
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 215
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,854
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,652
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,392
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,811
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,811
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,811
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 841
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -119
Date of updating data: 23.02.2016
Date of updating data: 23.02.2016
 • IČO :31324983 TIN: 2020359495 DIČ: SK2020359495
 • Sídlo: S.F.COMMERCE, Silvánová 4, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika 12.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Ružena Fabini 3 339 € (50.3%) Pressbaum 3021 Rakúska republika
  ASK s.r.o. 3 300 € (49.7%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.02.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika
   14.12.2011Nové obchodné meno:
   S.F.COMMERCE s. r. o.
   15.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.02.2003
   22.07.2003Nové sidlo:
   Silvánová 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   ASK s.r.o. IČO: 35 716 681 Silvánová 4 Pezinok 902 01
   28.05.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikat.poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu
   architektonické a inžinierske služby /vr. projektovania/
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, okrem tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie