Vytvořte fakturu

Dagda - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dagda
IČO 31325149
TIN 2020851701
DIČ SK2020851701
Datum vytvoření 03 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dagda
Kvetná 3511/12
94501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 692 651 €
Zisk 6 732 €
Kapitál 160 029 €
Vlastní kapitál -4 687 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 220,186
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 63,198
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 35,299
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 35,299
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 27,899
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 27,899
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 156,988
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 150,336
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 150,336
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,336
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,652
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,698
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,954
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,045
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,990
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,990
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,732
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 218,141
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 73
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 218,068
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 104,090
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,090
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,114
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,645
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,219
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 692,651
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 692,651
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 692,651
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 682,901
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,449
D. Služby (účtová skupina 51) 530,263
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 134,189
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,189
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,750
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,939
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 138
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 138
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -138
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,612
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31325149 TIN: 2020851701 DIČ: SK2020851701
 • Sídlo: Dagda, Kvetná 3511/12, 94501, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.08.2008Nové sidlo:
   Kvetná 3511/12 Komárno 945 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Habartová Kvetná 2189/12 Komárno 945 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Habartová Kvetná 2189/12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 21.08.2008
   27.08.2008Zrušené sidlo:
   Štúrova 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.06.1992
   15.11.2007Noví spoločníci:
   Tibor Habart Kvetná 2189/12 Komárno 945 01
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Habart Kvetná 2189/12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 03.06.1992
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.06.1992
   14.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   Dagda spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava