Vytvořte fakturu

F.L.U. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.L.U.
IČO 31325343
TIN 2020299545
DIČ SK2020299545
Datum vytvoření 05 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.L.U.
Herlianska 25
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 003 682 €
Zisk -2 355 €
Kapitál 345 177 €
Vlastní kapitál 221 046 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244464057, 0252932888
Fax(y) 0252733647
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 325,757
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 136,502
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 136,502
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 64,236
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 72,266
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 180,932
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 66,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,858
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 45
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 51,434
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 49,472
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,472
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,962
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 43,548
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,306
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,306
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,242
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,047
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,575
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,472
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,323
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,619
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,704
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 325,757
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 218,691
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,720
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,720
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,672
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,672
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 147,654
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 147,654
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,355
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,436
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,104
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,104
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 99,399
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75,604
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,604
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,087
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,188
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,466
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,707
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,707
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 226
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 630
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 630
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,003,688
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,003,682
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,186
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 950,680
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,816
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,002,586
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,773
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 195,269
D. Služby (účtová skupina 51) 578,623
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 208,373
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 145,434
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,901
4. Sociální náklady (527, 528) 10,038
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,402
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,096
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 216,201
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 577
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 577
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -570
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 526
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,355
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31325343 TIN: 2020299545 DIČ: SK2020299545
 • Sídlo: F.L.U., Herlianska 25, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava 22.03.2000
  Peter Orlický 723 Rovinka 900 41 19.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Hamar 33 360 € (50%) Tbiliská 7 Bratislava
  Peter Orlický 33 360 € (50%) 723 Rovinka 900 41
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2009Noví spoločníci:
   Peter Orlický 723 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Orlický 723 Rovinka 900 41
   18.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   04.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   03.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Hubíková 627 Lozorno Skončenie funkcie: 28.01.2003
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   22.03.2000Nové sidlo:
   Herlianska 25 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Hamar 82 Radava
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   11.12.1997Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Révova 12 Bratislava 811 02
   13.10.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   zberňa odevov, bielizne, textilu, kužušín
   pranie, chemické čistenie a farbenie textilíi, odevov, bielizne, kožušín a podlahových krytín (vrátane koženej úpravy)
   Noví spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno Skončenie funkcie: 28.01.2003
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   12.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Lofay Rozvodná 13 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   MUDr. Peter Urban Trnavská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Lofay
   Peter Orlický
   MUDr. Peter Urban
   05.06.1992Nové obchodné meno:
   F.L.U. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 12 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Lofay Rozvodná 13 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   MUDr. Peter Urban Trnavská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Lofay
   Peter Orlický
   MUDr. Peter Urban