Vytvořte fakturu

ALL - EX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALL - EX
IČO 31325467
TIN 2020297147
DIČ SK2020297147
Datum vytvoření 03 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALL - EX
Kafendova 20
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 608 231 €
Zisk 10 657 €
Kapitál 65 214 €
Vlastní kapitál 17 122 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244885879, +421244680285, +421244680284
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,835
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,835
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,763
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,763
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,072
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,049
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,023
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,668
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 721
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 721
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,651
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,651
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,657
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,167
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,167
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,815
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,815
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,352
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 606,781
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 608,231
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 606,781
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,450
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 594,102
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 579,706
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 657
D. Služby (účtová skupina 51) 12,507
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 542
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 690
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,129
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,911
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 353
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -351
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,778
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,121
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,121
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,657
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31325467 TIN: 2020297147 DIČ: SK2020297147
 • Sídlo: ALL - EX, Kafendova 20, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Helena Žitňanská Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06 17.05.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Helena Žitňanská 3 319 € (50%) Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06
  Ing. Dušan Žitňanský 3 319 € (50%) Gallusstrasse 32 Stuttgart 705 69 Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.08.2005Noví spoločníci:
   Helena Žitňanská Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06
   Ing. Dušan Žitňanský Gallusstrasse 32 Stuttgart 705 69 Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Žitňanská Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.05.1999
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Ing. Dušan Žitňanský Gannertshausen 2 Schrozberg - Ettenhausen 745 75 Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   17.05.1999Nové sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Ing. Dušan Žitňanský Gannertshausen 2 Schrozberg - Ettenhausen 745 75 Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   16.05.1999Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ondrášik Pri Suchom mlyne 84 Bratislava
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava - Rača
   Ing. Dušan Žitňanský Werastrasse 19 Stuttgart Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova ulica 20 Bratislava - Rača
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ondrášik
   Helena Žitňanská
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   ALL - EX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, zahraničnoobchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ondrášik Pri Suchom mlyne 84 Bratislava
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava - Rača
   Ing. Dušan Žitňanský Werastrasse 19 Stuttgart Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova ulica 20 Bratislava - Rača
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ondrášik
   Helena Žitňanská