Vytvořte fakturu

ALPHASET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALPHASET
IČO 31325611
TIN 2020297169
DIČ SK2020297169
Datum vytvoření 12 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPHASET
Kopčianská 19
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 288 514 €
Zisk 128 072 €
Kapitál 969 016 €
Vlastní kapitál 886 774 €
Kontaktní informace
Email alphaset@alphaset.sk
webové stránky http://www.alphaset.sk
Telefon(y) +421263812256, +421263812255, +421263811936
Fax(y) 0263812256
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 998,612
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,242
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,242
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,242
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 949,361
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 339,341
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 339,159
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 364,218
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 353,841
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,841
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 245,802
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,756
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 238,046
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,009
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,009
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 998,612
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 884,321
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 180
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 160,427
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 160,427
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 559,129
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 559,129
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,072
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,291
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,102
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,102
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,189
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,987
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,987
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,833
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,008
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,188
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,288,089
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,288,514
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,173,482
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,187
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 74,420
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,120,228
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,500,116
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,771
D. Služby (účtová skupina 51) 113,933
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 395,270
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 324,294
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,843
4. Sociální náklady (527, 528) 6,133
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,660
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,659
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,659
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 48,037
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,657
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 168,286
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 567,849
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,549
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,485
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,064
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,534
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 164,752
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 36,680
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 36,680
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 128,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31325611 TIN: 2020297169 DIČ: SK2020297169
 • Sídlo: ALPHASET, Kopčianská 19, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Plechlo, CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10 12.06.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Plechlo, CSc. 13 278 € (40%) Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10
  ALPHASET - Handelsgesellschaft m.b.H. 19 917 € (60%) Wien 1120 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.07.2005Nové sidlo:
   Kopčianská 19 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, servis a opravy mechanických, elektrických a elektronických prístrojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ALPHASET - Handelsgesellschaft m.b.H. Moritz Dreger-Gasse 18 Wien 1120 Rakúsko
   18.07.2005Zrušené sidlo:
   Gaštanova 15 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, servis a opravy mechanických, elektických a elektonických prístrojov a zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   14.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 01
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.1992
   13.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Strečnianska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. - ktorý koná samostatne.
   12.06.1992Nové obchodné meno:
   ALPHASET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gaštanova 15 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj tovaru podľa § 34 Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
   montáž, servis a opravy mechanických, elektických a elektonických prístrojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Strečnianska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. - ktorý koná samostatne.