Vytvořte fakturu

SINEAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SINEAL
IČO 31325734
TIN 2020343193
DIČ SK2020343193
Datum vytvoření 10 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SINEAL
Kazanská 2
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 658 756 €
Zisk 19 491 €
Kapitál 206 956 €
Vlastní kapitál 41 929 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245248421, 0245244043
Fax(y) 0245523200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 96,711
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 96,711
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,388
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,958
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 81,267
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,600
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,556
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 212,669
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,412
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,644
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 26,638
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,491
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,257
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,254
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 153,003
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 144,937
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,582
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,733
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 658,756
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 646,318
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,231
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,207
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 628,779
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 258,814
C. Služby (účtová skupina 51) 246,421
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 99,966
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,182
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,300
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 900
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,196
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,977
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 141,083
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,486
M. Úrokové náklady (562) 4,366
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,120
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,486
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,491
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,491
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31325734 TIN: 2020343193 DIČ: SK2020343193
 • Sídlo: SINEAL, Kazanská 2, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04 10.06.1992
  Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava 10.06.1992
  Ing. Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 10.06.1992
  Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava 10.06.1992
  Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 06.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rafael Ružička 1 328 € (20%) Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04
  Igor Neoveský 1 328 € (20%) Jamnického 3025/18 Bratislava
  Ing. Vladimír Obetko 1 328 € (20%) Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
  Marta Nittmannová 1 328 € (20%) Bratislava
  Edita Obetková 1 328 € (20%) Hamuliakovo 900 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.03.2009Noví spoločníci:
   Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 10.06.1992
   12.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.06.1992
   02.06.2006Nové sidlo:
   Kazanská 2 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
   Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.06.1992
   Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 06.07.1994
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.06.1992
   01.06.2006Zrušené sidlo:
   Novackého 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1994
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   10.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie SINEAL
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1994
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   23.10.1995Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   22.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Shubada Ashok Bopegamage Bebravská 10 Bratislava
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   19.12.1994Nové sidlo:
   Novackého 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   18.12.1994Zrušené sidlo:
   Sedláčkova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Galik Jegorovovo nám. 7/16 Bratislava
   05.11.1992Noví spoločníci:
   Shubada Ashok Bopegamage Bebravská 10 Bratislava
   Milan Galik Jegorovovo nám. 7/16 Bratislava
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   SINEAL, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Sedláčkova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   vydavateľská činnosť
   polygrafická činnosť
   grafický dizajn
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie SINEAL
   Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava