Vytvořte fakturu

PRO SPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Obchodní název PRO SPORT
Stav Zničeno
IČO 31325971
TIN 2020294309
DIČ SK2020294309
Datum vytvoření 12 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO SPORT
Vajnorská 98F
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 657 €
Zisk -40 900 €
Kapitál 155 627 €
Vlastní kapitál -12 239 €
Kontaktní informace
Email pro-sport@pro-sport.sk
webové stránky http://www.pro-sport.sk
Telefon(y) +421252494444, +421252495781
Fax(y) 0252495781
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,317
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,827
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,102
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,662
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 39,317
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,575
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,279
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,279
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,320
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,097
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -68,371
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -40,900
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,892
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 118,653
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 745
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,454
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,281
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 115,173
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,239
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,657
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,538
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 57,005
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 21,135
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 844
C. Služby (účtová skupina 51) 14,876
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,667
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 212
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,252
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39,348
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,317
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 593
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 593
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -592
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -39,940
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -40,900
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016
 • IČO :31325971 TIN: 2020294309 DIČ: SK2020294309
 • Sídlo: PRO SPORT, Vajnorská 98F, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.07.2016Zrušené obchodné meno:
   PRO SPORT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 98F Bratislava 831 04
   03.03.2016Nové sidlo:
   Vajnorská 98F Bratislava 831 04
   12.06.1992Nové obchodné meno:
   PRO SPORT s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným