Vytvořte fakturu

TRIFIT PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIFIT PLUS
IČO 31326072
TIN 2020322612
DIČ SK2020322612
Datum vytvoření 18 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIFIT PLUS
Trnavská cesta 84
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 332 €
Zisk -1 116 €
Kapitál 958 573 €
Vlastní kapitál 39 393 €
Kontaktní informace
Email ekonom@trifit.sk
Telefon(y) 0244450101, 0915866557
Mobile(y) 0915866557
Fax(y) 0244456867
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 958,571
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,661
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,661
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,661
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 946,088
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 166,821
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,518
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 165,303
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 749,335
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 749,335
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 749,335
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,585
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,553
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,553
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,032
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,347
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,309
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,822
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,822
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 958,571
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,342
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,342
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,979
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 4,979
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,432
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,105
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -673
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,116
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 920,295
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 920,295
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,328
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,328
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,500
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 9,378
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 902,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 332
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 332
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 306
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 65
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 260
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 160
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 155
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -156
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,116
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015