Vytvořte fakturu

DONE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DONE
IČO 31326269
TIN 2020298830
DIČ SK2020298830
Datum vytvoření 18 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONE
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 321 057 €
Zisk 12 460 €
Kapitál 440 642 €
Vlastní kapitál 332 912 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 121,045
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 343,094
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 143
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,762
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 260,360
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 464,139
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 345,372
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 170,915
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 155,358
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,460
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,767
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,381
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 113,066
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 105,360
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,517
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,137
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 321,057
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 321,057
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 310,320
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 125,101
C. Služby (účtová skupina 51) 84,147
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 85,997
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,171
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,904
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,737
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,809
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 112,820
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 102,961
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 9,835
X. Úrokové výnosy (662) 24
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 107,573
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 103,575
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 2,618
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,380
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 5,247
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,984
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,524
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015