Vytvořte fakturu

SOLEO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLEO
IČO 31326285
TIN 2020810726
Datum vytvoření 19 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLEO
Leškova 2
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 595 €
Zisk 1 245 €
Kapitál 59 469 €
Vlastní kapitál 21 010 €
Kontaktní informace
Email pavlita@zenskylekar.sk
Telefon(y) 0254777111, 0336474501, 0336902730
Mobile(y) 0905269397
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 45,363
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,363
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,650
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,231
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 525
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,894
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 71,013
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,254
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,707
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,245
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,759
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 48,759
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,655
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,896
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 842
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,366
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 95,595
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 95,595
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 92,311
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,146
C. Služby (účtová skupina 51) 17,274
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,410
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 322
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,818
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 341
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,284
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,175
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,537
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,537
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,537
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,747
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 502
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,245
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256951.tif
Date of updating data: 25.06.2015