Vytvořte fakturu

IBYS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název IBYS
Stav Zničeno
IČO 31326382
TIN 2020350860
Datum vytvoření 22 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBYS
Márie Medveďovej 19
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 514 €
Zisk 3 905 €
Kapitál 8 831 €
Vlastní kapitál -5 198 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255423132
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,182
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,182
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,182
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,955
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,590
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,905
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,227
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,227
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,227
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,514
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,478
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,283
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 183
C. Služby (účtová skupina 51) 2,246
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 102
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,384
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 368
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,231
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -951
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 99
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 99
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,132
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,227
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,905
Date of updating data: 30.09.2016
Files
4247780.tif
Date of updating data: 30.09.2016
 • IČO :31326382 TIN: 2020350860
 • Sídlo: IBYS, Márie Medveďovej 19, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.09.2016Zrušené obchodné meno:
   IBYS s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Márie Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   05.11.2015Nové obchodné meno:
   IBYS s.r.o. v likvidácii
   12.09.2000Nové sidlo:
   Márie Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   22.06.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným