Vytvořte fakturu

LOHA TEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LOHA TEAM
IČO 31326471
TIN 2020312030
DIČ SK2020312030
Datum vytvoření 22 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOHA TEAM
Rybničná 40
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 462 501 €
Zisk -5 464 €
Kapitál 177 578 €
Vlastní kapitál 11 617 €
Kontaktní informace
Email lohateam@lohateam.sk
webové stránky http://www.lohateam.sk
Telefon(y) +421244881363, +421244881425, +421244886143, +421244888058
Fax(y) 0244888058
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 160,373
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 39,021
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 39,021
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,886
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,365
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,018
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 347
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 90,041
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,700
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,700
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,334
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,480
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,852
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,628
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,466
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,373
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,199
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,199
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,778
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 172,175
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -168,397
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,464
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,220
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,835
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 14,021
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,814
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 116,753
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,309
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,309
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,148
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 847
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,017
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,577
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,855
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,968
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,968
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,447
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 462,501
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 450,470
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,315
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,716
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 457,765
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 125,761
D. Služby (účtová skupina 51) 168,021
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 103,810
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 76,262
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,502
4. Sociální náklady (527, 528) 2,046
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,036
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,300
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,300
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,948
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,889
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,736
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,688
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,256
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,429
2. Ostatní náklady (562A) 4,429
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 118
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,709
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,240
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,504
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31326471 TIN: 2020312030 DIČ: SK2020312030
 • Sídlo: LOHA TEAM, Rybničná 40, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 02.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ružena Sibylová 2 656 € (40%) Bystrická 14 Pezinok
  Helena Szendeová 3 984 € (60%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   09.08.2006Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Železničná 32 Bratislava 821 07
   08.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.06.2006
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   14.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   20.11.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poskytovanie služieb v oblasti colnej agendy
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   19.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   09.08.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   08.08.1993Zrušené sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   LOHA TEAM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava