Vytvořte fakturu

MATLOVIČ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MATLOVIČ
IČO 31326536
TIN 2020328596
DIČ SK2020328596
Datum vytvoření 23 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATLOVIČ
Krajinská 4
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 437 832 €
Zisk -91 352 €
Kapitál 675 163 €
Vlastní kapitál -59 702 €
Kontaktní informace
Email info@matlovic.sk
webové stránky http://www.matlovic.sk
Telefon(y) +421245257149, +421245249249, +421245257148
Mobile(y) +421911652338
Fax(y) 0245257148
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 316,451
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 -20,432
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) -20,432
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -21,438
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,006
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 336,521
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 108,923
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,058
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 865
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 398,759
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 398,759
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 398,759
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,272
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,272
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -173,433
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -163,666
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -9,767
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 362
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 362
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 316,451
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,801
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,613
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,613
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,312
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 3,312
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 123,228
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 668,764
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -545,536
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -91,352
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,650
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,338
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,338
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 272,312
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 210,588
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,588
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,265
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 525
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,593
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,271
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 437,832
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 437,832
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 344,131
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,857
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 40,006
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,838
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 527,469
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 298,507
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 83,688
D. Služby (účtová skupina 51) 48,750
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 51,467
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,111
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,058
4. Sociální náklady (527, 528) 1,298
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,418
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,418
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 39,935
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 704
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,637
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -37,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 756
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 756
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -755
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -90,392
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -91,352
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31326536 TIN: 2020328596 DIČ: SK2020328596
 • Sídlo: MATLOVIČ, Krajinská 4, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06 05.08.2014
  Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02 05.08.2014
  Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01 05.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tomáš Matlovič 1 662 € (25%) Kazanská 5/a Bratislava 821 06
  Juraj Matlovič 1 662 € (25%) Odborárska 16 Bratislava 831 02
  Arnold Kovács 3 324 € (50%) Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.04.2015Noví spoločníci:
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   23.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Arnold Kováč Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   27.03.2015Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Arnold Kováč Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   26.03.2015Zrušené obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Dujnič Veterná 806/1 Lozorno
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Arnold Kovács Spoločný zástupca bez vkladu Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   07.03.2015Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Reklamné a marketingové služby
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Skladovanie
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   06.03.2015Zrušené obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup a predaj rozličného tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   01.10.2014Noví spoločníci:
   Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06
   Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02
   Andrej Dujnič Veterná 806/1 Lozorno
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Arnold Kovács Spoločný zástupca bez vkladu Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 05.08.2014
   Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.08.2014
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.08.2014
   30.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   12.06.1998Nové predmety činnosti:
   servis a opravy motorových vozidiel
   opravy karosérií
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   odťahová služba
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   montáž zabezpečovacej techniky automobilov
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   designarske práce a montážne práce na automobiloch
   nákup a predaj rozličného tovaru
   montáž zabezpečovacej techniky automobilov
   Noví spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava