Vytvořte fakturu

WEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Obchodní název WEST
IČO 31326595
TIN 2020332930
DIČ SK2020332930
Datum vytvoření 23 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WEST
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 383 €
Zisk -4 324 €
Kapitál 98 029 €
Vlastní kapitál 57 220 €
Kontaktní informace
Email obchod@topzancky.sk
Telefon(y) 0254772334, 0907025025, 0911028028
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 56,424
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 56,424
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,727
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,314
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,690
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,574
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,738
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,237
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 48,922
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,324
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,501
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,809
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,692
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 756
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,425
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 61
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,450
Date of updating data: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 56,383
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,716
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,667
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 59,706
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,010
C. Služby (účtová skupina 51) 11,475
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,870
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 445
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,906
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,323
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,231
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,364
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,324
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015