Vytvořte fakturu

GALAXIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GALAXIA
IČO 31326609
TIN 2020351971
DIČ SK2020351971
Datum vytvoření 24 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALAXIA
Furdekova 13
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 337 €
Zisk -5 711 801 €
Kapitál 15 323 €
Vlastní kapitál -1 172 €
Kontaktní informace
Email kamo@netax.sk
Mobile(y) +421903219987
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,805
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,805
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,805
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,523
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,432
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,895
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,328
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,712,972
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,840
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,711,801
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,738,300
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,790
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,580
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,049
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,104
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,713,930
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,337
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,987
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 350
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,739,651
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,017
C. Služby (účtová skupina 51) 19,810
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,514
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,714,155
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,709,314
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,160
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 343
M. Úrokové náklady (562) 19
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 324
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -343
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,709,657
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,144
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,711,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31326609 TIN: 2020351971 DIČ: SK2020351971
 • Sídlo: GALAXIA, Furdekova 13, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04 30.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Kamil Molnár 6 972 € (100%) Furdekova 13 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   08.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.01.2004
   27.08.2004Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj cukrovej vaty
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.01.2004
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Molnár
   Ing.arch. Ivan Prelovský
   24.06.1992Nové obchodné meno:
   GALAXIA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Inžinierska, projektová činnosť vo výstavbe
   Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Videopožičovňa
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kopírovacie služby
   Prevádzkovanie solária
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Molnár
   Ing.arch. Ivan Prelovský