Vytvořte fakturu

D & D STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D & D STUDIO
IČO 31326820
TIN 2020316848
DIČ SK2020316848
Datum vytvoření 29 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & D STUDIO
Súkennícka 8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 781 199 €
Zisk 6 592 €
Kapitál 756 463 €
Vlastní kapitál 475 323 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253413622, +421253413433
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 652,541
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 88,790
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 88,790
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,218
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,572
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 551,768
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50
4. Zvířata (124) - /195/ 50
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 160,261
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 154,946
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,946
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,315
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 391,457
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56,217
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 335,240
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,983
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,983
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 652,541
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 481,916
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 468,021
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 468,021
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,592
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 233
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 233
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 169,062
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 156,577
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,577
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,351
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,111
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,023
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,330
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 775,221
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 781,199
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 58,633
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,928
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 712,660
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,690
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,288
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 770,153
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 56,719
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 154,467
D. Služby (účtová skupina 51) 461,160
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 67,357
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,753
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,046
4. Sociální náklady (527, 528) 1,558
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,107
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,779
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,779
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,564
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,046
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,875
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,231
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 1,196
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 1,196
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 25
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,509
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 205
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,278
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,768
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,176
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,176
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,592
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015