Vytvořte fakturu

CELLTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CELLTEX
IČO 31327052
TIN 2020363972
DIČ SK2020363972
Datum vytvoření 29 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELLTEX
Moyzesova 57
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 891 948 €
Zisk -736 389 €
Kapitál 11 870 760 €
Vlastní kapitál 644 557 €
Kontaktní informace
Email celltex@celltex.sk
Telefon(y) 0245646152, 0245943087, 0245943211, 0245943621, 0245943622, 0245943718, 0245944133, 0245944213, 0245
Fax(y) 0245943621
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,871,816
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,357,690
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,852,690
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,875
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 456,237
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,100,578
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 505,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 505,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,495,692
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 809,065
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,734
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 783,331
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,877,050
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 7,877,050
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,802,769
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,198,040
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,198,040
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 431,975
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 886
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170,344
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,524
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,808
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,418
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,390
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,434
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 11,631
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 6,803
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,871,816
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -137,158
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 580,894
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 580,894
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 58,089
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 58,089
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,752
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,076,907
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,116,659
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -736,389
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,008,974
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,225,472
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,949,787
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,251
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 16,868
12. Odložený daňový závazek (481A) 256,566
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,694,565
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,342,170
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,342,170
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,216,502
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,861
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,145
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101,887
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,439
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,439
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,959,917
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 111,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,891,948
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,151,377
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 344,910
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,417,915
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 977,746
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,495,006
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,812,529
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 147,929
D. Služby (účtová skupina 51) 1,069,142
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 661,908
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 485,732
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 163,929
4. Sociální náklady (527, 528) 12,247
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,942
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 323,035
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 323,035
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,390,825
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,074,696
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -603,058
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 466,687
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XII. Kurzové zisky (663) 129
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 178,801
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 167,187
2. Ostatní náklady (562A) 167,187
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,065
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,549
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -178,663
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -781,721
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -45,332
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -48,212
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -736,389
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327052 TIN: 2020363972 DIČ: SK2020363972
 • Sídlo: CELLTEX, Moyzesova 57, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06 12.02.2008
  Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02 12.02.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Elexa 29 045 € (5%) Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
  Ing. Peter Grivna 551 849 € (95%) V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.09.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba zdravotníckych pomôcok
   12.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
   11.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   16.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   15.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   13.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   11.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   11.04.1995Nové sidlo:
   Moyzesova 57 Ivánka pri Dunaji 900 28
   10.04.1995Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   14.10.1993Noví spoločníci:
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny spoločníci:
   E.M.C.O. Hygiene, s. r. o. Sputnikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.06.1993Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   21.06.1993Zrušené sidlo:
   Sputnikova 12 Bratislava 821 02
   29.06.1992Nové obchodné meno:
   CELLTEX s. r. o.
   Nové sidlo:
   Sputnikova 12 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hygienických výrobkov z papiera, celulózy a vaty
   výroba hygienických výrobkov z papiera, celulózy a vaty
   nákup surovín a technológie na výrobu hygienických výrobkov
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti hygienických výrobkov
   Noví spoločníci:
   E.M.C.O. Hygiene, s. r. o. Sputnikova 12 Bratislava
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava