Vytvořte fakturu

AQUATERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název AQUATERM
IČO 31327087
TIN 2020934168
DIČ SK2020934168
Datum vytvoření 29 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQUATERM
Stredná 4272/84
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 602 €
Zisk -19 549 €
Kapitál 718 127 €
Vlastní kapitál 635 490 €
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 537,518
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 537,518
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,231
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 200,920
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 80
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,161
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 199,679
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 738,438
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 529,230
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 541,476
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,549
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 209,208
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -1
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 209,209
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,729
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 339
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,318
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 199,823
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,602
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,602
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,931
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,004
C. Služby (účtová skupina 51) 7,792
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,330
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,704
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,428
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,673
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,329
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,796
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 37
X. Úrokové výnosy (662) 37
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,290
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,290
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,253
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,582
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 967
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,549
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016