Vytvořte fakturu

Vitalos - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vitalos
IČO 31327150
TIN 2020343215
DIČ SK2020343215
Datum vytvoření 30 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vitalos
Istrijská 43-45
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 628 947 €
Zisk 3 054 €
Kapitál 348 999 €
Vlastní kapitál 13 884 €
Kontaktní informace
Email vitalos@vitalos.sk
Telefon(y) 0264774018, 0264776836, 0264779784, 0264774957
Mobile(y) 0905603267
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 287,471
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,776
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,776
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,776
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 271,895
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 128,856
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,465
3. Výrobky (123) - /194/ 9,258
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58,133
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 120,140
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 120,140
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,140
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,899
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 109
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,790
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 800
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 800
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 287,471
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,895
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,889
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,889
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,054
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 270,576
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,623
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 266,684
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,736
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,736
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 207,577
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,957
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,124
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,131
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 930
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,339
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 632,854
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 628,947
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 419,366
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 213,488
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,647
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 740
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 619,700
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 275,213
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 66,692
D. Služby (účtová skupina 51) 73,200
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 182,199
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 129,969
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,512
4. Sociální náklady (527, 528) 5,718
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,076
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,613
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,613
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,707
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,247
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,102
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 292
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 290
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,552
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,063
2. Ostatní náklady (562A) 3,063
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 544
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 945
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,260
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,987
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,933
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,953
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,020
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,054
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327150 TIN: 2020343215 DIČ: SK2020343215
 • Sídlo: Vitalos, Istrijská 43-45, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07 10.02.1999
  Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07 10.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Vitáloš 3 984 € (40%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Andrea Vitálošová 1 992 € (20%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Dáša Vitálošová 2 988 € (30%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Juraj Vitáloš 996 € (10%) Novoveská 7/a Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2000Nové sidlo:
   Istrijská 43-45 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   22.06.2000Zrušené sidlo:
   Istrijská 43 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Novoveská 7/a Bratislava 841 07
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Vitáloš
   Andrea Vitálošová
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   výroba kozmetických prípravkov
   výroba výliskov z plastov a kombinovaných materiálov
   30.06.1992Nové obchodné meno:
   Vitalos s. r. o.
   Nové sidlo:
   Istrijská 43 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemysel. tovaru, kozmetiky, učebných pomôcok
   nákup a predaj zdravotníckej techniky, vrátane prístrojov
   nákup, predaj výrobkov z plastov a kombinovaných materiálov
   výroba učebných pomôcok
   Noví spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Vitáloš
   Andrea Vitálošová