Vytvořte fakturu

FARM - TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FARM - TRADE
IČO 31327206
TIN 2020345393
DIČ SK2020345393
Datum vytvoření 29 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARM - TRADE
Novoveská 10
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 125 €
Zisk 20 819 €
Kapitál 76 750 €
Vlastní kapitál 55 021 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903242495
Mobile(y) 0903451686, 0905820065, 0903242495
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,353
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 27,903
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,903
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,450
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,089
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,035
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -7,110
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 81,442
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,011
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,553
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,819
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,431
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 37,086
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,610
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,836
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,224
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,416
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 345
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 103,125
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 90,505
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,620
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,252
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,903
C. Služby (účtová skupina 51) 34,230
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,506
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,185
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,836
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,587
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,873
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,372
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,640
M. Úrokové náklady (562) 588
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 302
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,750
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,635
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,238
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,419
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,819
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015