Vytvořte fakturu

SCHENKER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Obchodní název SCHENKER
IČO 31327222
TIN 2020295156
DIČ SK2020295156
Datum vytvoření 01 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHENKER
Kopčianska 94
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 47 821 827 €
Zisk 1 140 944 €
Kapitál 6 871 152 €
Vlastní kapitál 2 321 609 €
Kontaktní informace
Email cenoveponuky@schenker.sk
webové stránky http://www.schenker.sk
Telefon(y) +421268293147, +421268293369
Fax(y) 0268293335, 0268293333
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,751,138
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 540,831
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,530
2. Software (013) - /073, 091A/ 24,770
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 1,760
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 514,301
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 514,301
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,780,172
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,746
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,746
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,237,986
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,230,840
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,290,435
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,940,405
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 3,272
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,874
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,537,440
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,340
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,524,100
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,430,135
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 54,046
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,376,089
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,751,138
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,478,189
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,300,732
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,300,732
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,140,944
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,272,949
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,492
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,492
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,170,100
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,766,004
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,762,191
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,003,813
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 437,586
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 429,064
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 506,300
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,146
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,100,357
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 111,555
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 988,802
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 47,823,606
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 47,821,827
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 47,484,114
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 337,713
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,071,343
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 365,364
D. Služby (účtová skupina 51) 39,953,733
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,271,922
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,011,226
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,142,950
4. Sociální náklady (527, 528) 117,746
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,640
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 194,273
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 194,273
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 96,214
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182,197
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,750,484
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,165,017
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,240
XII. Kurzové zisky (663) 53,461
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,779
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70,699
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,111
2. Ostatní náklady (562A) 1,111
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 52,152
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,436
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,459
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,735,025
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 594,081
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 594,081
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,140,944
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016