Vytvořte fakturu

Pear - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Obchodní název Pear
IČO 31327249
TIN 2020810880
DIČ SK2020810880
Datum vytvoření 02 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pear
Kozia 22
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 310 860 €
Zisk 5 402 €
Kapitál 541 018 €
Vlastní kapitál 34 213 €
Kontaktní informace
Email zlellakova@ekorda.sk
Telefon(y) 0254413634
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 513,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,405
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,405
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 505,852
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 503,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 503,289
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,269
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,269
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,249
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,086
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 163
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 427
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 427
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 513,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,208
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 100
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 100
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,706
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,706
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,402
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 490,476
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 490,126
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 355
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 488,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 310,860
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 310,860
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 310,860
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 304,047
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 281,741
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,853
D. Služby (účtová skupina 51) 13,038
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 124
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,864
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,864
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,813
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,228
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 454
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 454
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -450
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,363
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,402
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016