Vytvořte fakturu

MINA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MINA
IČO 31327303
TIN 2020342753
DIČ SK2020342753
Datum vytvoření 01 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 733 €
Zisk -9 864 €
Kapitál 9 732 €
Vlastní kapitál -372 680 €
Kontaktní informace
Email zsspol@centrum.sk
Telefon(y) 00244456580, 0244456580
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,628
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,516
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,373
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,373
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,373
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 143
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 75
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 112
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,628
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -382,544
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -379,319
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,814
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -420,133
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,864
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,172
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,355
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,355
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 380,817
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,319
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,319
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 371,588
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,662
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 999
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,733
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,733
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,399
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 82
D. Služby (účtová skupina 51) 8,330
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,987
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,298
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,551
4. Sociální náklady (527, 528) 138
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,666
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,321
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 238
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -238
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,904
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,864
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327303 TIN: 2020342753 DIČ: SK2020342753
 • Sídlo: MINA, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 02.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mira Trančíková 6 639 € (100%) Puškinova 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2009Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   02.12.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   01.12.1996Zrušené sidlo:
   Hálova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   01.10.1996Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   30.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   09.12.1994Nové obchodné meno:
   MINA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 7 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   08.12.1994Zrušené obchodné meno:
   PROXIM spoločnosť s ručením obmedzeným PROXIM spol. s r.o. /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   01.07.1992Nové obchodné meno:
   PROXIM spoločnosť s ručením obmedzeným PROXIM spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava